Đang xem Du khách trải bạt nằm vạ vật, chấp nhận cảnh "màn trời, chiếu đất" bám trụ xuyên đêm chờ dâng hương Vua Hùng

Du khách trải bạt nằm vạ vật, chấp nhận cảnh "màn trời, chiếu đất" bám trụ xuyên đêm chờ dâng hương Vua Hùng

Hàng trăm người dân trải chiếu, trải bạt nằm nghỉ xung quanh khuôn viên Đền Hùng để chờ đến sáng để lên núi dâng hương, hành lễ.
Có thể bạn quan tâm