Đưa văn hóa truyền thống vào Vpop, tại sao không?

Loạt sản phẩm của dàn sao Vpop Hoàng Thùy Linh, Bích Phương, Chi Pu đã lồng ghép văn hóa Việt một cách vô cùng khéo léo, và đều trở thành những bản hit thực thụ.
Có thể bạn quan tâm