Đang xem Đừng biến tuần lễ thời trang thành chốn tạp kỹ, đã đến lúc những chiêu trò câu kéo sự chú ý cần biến mất rồi!

Đừng biến tuần lễ thời trang thành chốn tạp kỹ, đã đến lúc những chiêu trò câu kéo sự chú ý cần biến mất rồi!

Thay vì đề cao chất xám và sức sáng tạo không ngừng nghỉ của các nhà mốt, tuần lễ thời trang ngày nay lại trở thành điểm hẹn của những chiêu trò với 1001 mục đích lẫn ý đồ khác nhau.
Có thể bạn quan tâm