Đang xem Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại lỡ hẹn, tạm hoãn thêm 3 đến 4 tuần để kiểm đếm hồ sơ

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại lỡ hẹn, tạm hoãn thêm 3 đến 4 tuần để kiểm đếm hồ sơ

Trước đó theo chỉ đạo của Thủ tướng, đến hạn chót là ngày 31/3/2021, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải hoàn thành đi vào khai thác. Tuy nhiên, đến nay phải cần thêm 3 - 4 tuần để kiểm đếm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài sản mới có thể chuyển giao đưa vào khai thác.
Có thể bạn quan tâm