Đang xem eMacula - Thiết bị kính sát tròng kết hợp kính thực tại ảo dành cho người khiếm thị

eMacula - Thiết bị kính sát tròng kết hợp kính thực tại ảo dành cho người khiếm thị

eMacula được quảng cáo là giải pháp cho những người có tầm nhìn kém đến mức dù đã đeo các dạng kính gọng và kính áp tròng mà vẫn không thể nhìn rõ được.
Có thể bạn quan tâm