Đang xem Facebook Messenger vừa cập nhật tính năng thông báo khi chụp ảnh màn hình đoạn chat

Facebook Messenger vừa cập nhật tính năng thông báo khi chụp ảnh màn hình đoạn chat

Từ giờ bạn phải cẩn thận khi chụp ảnh màn hình Messenger vì nó sẽ hiện thông báo ngay trong cuộc trò chuyện.
Có thể bạn quan tâm