Đang xem Giáo viên một trường cấp 2 ở Trung Quốc đã dùng giẻ lau để lau mặt cho học sinh. (Nguồn: Dailymail)

Giáo viên một trường cấp 2 ở Trung Quốc đã dùng giẻ lau để lau mặt cho học sinh. (Nguồn: Dailymail)

Giáo viên một trường cấp 2 ở Trung Quốc đã dùng giẻ lau để lau mặt cho học sinh.
Có thể bạn quan tâm