Giếng dầu thẳng đứng sâu nhất châu Á

Video News
ĐĂNG KHOA - THÙY DUNG/ VTC NEWS / VTC NEWS
Nhà sản xuất dầu khí lớn nhất Trung Quốc thông báo giếng dầu Pengshen-6 đạt độ sâu 9.026m, trở thành giếng thẳng đứng sâu nhất châu Á
Có thể bạn quan tâm