Đang xem Giới siêu giàu của thế giới mất 2000 tỷ USD vì ông Trump

Giới siêu giàu của thế giới mất 2000 tỷ USD vì ông Trump

Ở một khía cạnh nào đó, mục tiêu ban đầu của ông đã thành công.
Có thể bạn quan tâm