Đang xem Giới thiệu về các trang thiết bị của Đại biểu Quốc hội trong phòng họp

Giới thiệu về các trang thiết bị của Đại biểu Quốc hội trong phòng họp

Xã hội
Tự sửa tên / Theo Trí Thức Trẻ
Các trang thiết bị phục vụ cho những phiên họp của các Đại biểu Quốc hội Việt Nam đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Có thể bạn quan tâm