Đang xem Hà Nội: Hơn nửa xã, phường chuyển "vùng cam", dịch phức tạp khi vượt 21.000 ca mắc mỗi ngày

Hà Nội: Hơn nửa xã, phường chuyển "vùng cam", dịch phức tạp khi vượt 21.000 ca mắc mỗi ngày

Nếu tuần trước Hà Nội chỉ có 74 địa bàn "vùng cam", thì tuần này, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố tăng vọt lên 326 xã, phường, thị trấn "nguy cơ cao".
Có thể bạn quan tâm