Hai cha con biến 250 chai nhựa thành thuyền rồng

Video News
ĐẠI PHONG(Nguồn: Newsflare) - VTC NEWS / VTC NEWS
Hai cha con ở Trung Quốc sử dụng gần 250 chai nhựa để làm chiếc thuyền rồng dài 3.5m rộng 75cm.
Có thể bạn quan tâm