Đang xem Hàng nghìn fan đổ về lễ hội truyện tranh ở Sài Gòn: Xếp hàng từ 4h sáng, đến nơi không được vào phải nằm vật ra đất, thế mà vẫn đông!!!

Hàng nghìn fan đổ về lễ hội truyện tranh ở Sài Gòn: Xếp hàng từ 4h sáng, đến nơi không được vào phải nằm vật ra đất, thế mà vẫn đông!!!

Chỉ cần 1 từ để miêu tả về sự kiện AniAni Festival ngay lúc này, đó chính là: Đông!
Có thể bạn quan tâm