Đang xem Hành khách tập trung điền Bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 trước khi lên máy bay

Hành khách tập trung điền Bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 trước khi lên máy bay

Hành khách tập trung đông tại sân bay Tân Sơn Nhất tại một số thời điểm để điền Bản cam kết phòng chống dịch COVID-19.
Có thể bạn quan tâm