Đang xem Hình ảnh đau lòng cho thấy sự tàn phá thảm khốc của chiến tranh

Hình ảnh đau lòng cho thấy sự tàn phá thảm khốc của chiến tranh

Ngôi nhà của nửa triệu người đã trở thành đống hoang tàn
Có thể bạn quan tâm