Đang xem Hoá ra ăn lẩu cá kèo của Việt Nam là cả một nghệ thuật, ai không biết cách là sẽ "toang" luôn cả nồi lẩu như anh bạn này

Hoá ra ăn lẩu cá kèo của Việt Nam là cả một nghệ thuật, ai không biết cách là sẽ "toang" luôn cả nồi lẩu như anh bạn này

Nguyễn Đạt Tiến / Nguyễn Đạt Tiến
Có vẻ như việc thả cá kèo vào nổi lẩu đòi hỏi một "kỹ thuật" rất chuyên nghiệp.
Có thể bạn quan tâm