Đang xem Hoá ra Minh Hằng đã được cầu hôn vào 1 năm trước, chính chủ còn tung luôn hint siêu chất lượng?

Hoá ra Minh Hằng đã được cầu hôn vào 1 năm trước, chính chủ còn tung luôn hint siêu chất lượng?

Dựa vào loạt chi tiết này, netizen cho rằng Minh Hằng không phải được cầu hôn vào ngày 14/3 mà vào 1 dịp khác.
Có thể bạn quan tâm