Đang xem Hoá ra ‘soái ca quốc dân’ Dũng trong “Về nhà đi con” lại có quan niệm về người thứ 3 như thế này.

Hoá ra ‘soái ca quốc dân’ Dũng trong “Về nhà đi con” lại có quan niệm về người thứ 3 như thế này.

Quá chất phải không nào cả nhà.
Có thể bạn quan tâm