Đang xem Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 Công tác an ninh, an toàn đặt lên hàng đầu

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 Công tác an ninh, an toàn đặt lên hàng đầu

Mọi sai sót dù nhỏ nhất cũng không được phép xảy ra từ nay đến khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.
Có thể bạn quan tâm