Đang xem "Hóng phốt" quán xá trên mạng: Ham đọc bình luận tranh cãi để xả stress, rồi có còn muốn đến nơi bị "phốt" không?

"Hóng phốt" quán xá trên mạng: Ham đọc bình luận tranh cãi để xả stress, rồi có còn muốn đến nơi bị "phốt" không?

"Nếu phốt đó là của một quán ăn thì mình sẽ không đến để kiểm chứng, vì bụng mình yếu", một người cho hay.
Có thể bạn quan tâm