Đang xem Hồng Thanh tiết lộ phá vỡ giới hạn bản thân để đem về HCV cho Việt Nam

Hồng Thanh tiết lộ phá vỡ giới hạn bản thân để đem về HCV cho Việt Nam

Một cuộc lội ngược dòng khó tin đã diễn ra tại nội dung cử tạ 64 kg nữ. Với 90 kg cử giật và 124 kg cử đẩy, Hồng Thanh vượt qua đối thủ 1 kg để giành HCV.
Có thể bạn quan tâm