Đang xem Hương Giang 1 năm sau biến cố: “Xin lỗi vì đã để khán giả phải tiếp nhận 1 nghệ sĩ chưa hoàn thiện”

Hương Giang 1 năm sau biến cố: “Xin lỗi vì đã để khán giả phải tiếp nhận 1 nghệ sĩ chưa hoàn thiện”

"Để chúng ta có thể nói chuyện được với bản thân mình khó hơn rất nhiều khi ta nói chuyện với người khác", Hương Giang chia sẻ.
Có thể bạn quan tâm