Đang xem Jack chính thức trở thành "con ghẻ" của Running Man Việt chỉ với 1 dòng thông báo!

Jack chính thức trở thành "con ghẻ" của Running Man Việt chỉ với 1 dòng thông báo!

Running Man Vietnam đã coi như Jack chưa bao giờ là thành viên trụ cột của mùa 2?
Có thể bạn quan tâm