Đang xem Justin Bieber hợp tác Vespa ra mắt phiên bản xe đặc biệt, nhìn rất "cháy" nhưng giá cả thế nào đây?

Justin Bieber hợp tác Vespa ra mắt phiên bản xe đặc biệt, nhìn rất "cháy" nhưng giá cả thế nào đây?

Sự hợp tác của Justin Bieber cùng Vespa khiến nhiều người phấn khởi.
Có thể bạn quan tâm