Đang xem K-ICM trải lòng ngày đầu năm Nhâm Dần: "Có lúc tôi khốn cùng đến mức 5 nghìn giữ xe cũng không có và phải nghỉ học. Giờ ai yêu tôi lúc này thì sẽ khổ lắm!"

K-ICM trải lòng ngày đầu năm Nhâm Dần: "Có lúc tôi khốn cùng đến mức 5 nghìn giữ xe cũng không có và phải nghỉ học. Giờ ai yêu tôi lúc này thì sẽ khổ lắm!"

K-ICM nay đã mở lòng và trưởng thành hơn trước, học cách chấp nhận những điều tiêu cực, trân trọng mọi mối quan hệ.
Có thể bạn quan tâm