Đang xem Karik thừa nhận bị rối loạn lưỡng cực 12 năm qua: "Nếu bạn làm tổn thương tôi, tôi có quyền làm điều tương tự"

Karik thừa nhận bị rối loạn lưỡng cực 12 năm qua: "Nếu bạn làm tổn thương tôi, tôi có quyền làm điều tương tự"

Netizen không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe tinh thần của Karik.
Có thể bạn quan tâm