Đang xem Kay Trần làm đội trưởng mà cứ ngỡ Sơn Tùng lên TV, từng điệu bộ thấy rõ "gà cưng" nhiễm nặng chủ tịch

Kay Trần làm đội trưởng mà cứ ngỡ Sơn Tùng lên TV, từng điệu bộ thấy rõ "gà cưng" nhiễm nặng chủ tịch

Lên show thực tế, Kay Trần khiến dân tình cứ liên tưởng đến Sơn Tùng.
Có thể bạn quan tâm