Đang xem Khánh Ly: "Nếu Em và Trịnh chưa được đắc ý lắm, năm tới mình làm tiếp: Trịnh và em"- Clip: N.M.Hà

Khánh Ly: "Nếu Em và Trịnh chưa được đắc ý lắm, năm tới mình làm tiếp: Trịnh và em"- Clip: N.M.Hà

Khánh Ly: "Nếu Em và Trịnh chưa được đắc ý lắm, năm tới mình làm tiếp: Trịnh và em"
Có thể bạn quan tâm