Đang xem Khi chuẩn bị chụp ảnh, Lisa đã quay sang gọi V là "oppa", thể hiện mối quan hệ thân thiết bất ngờ

Khi chuẩn bị chụp ảnh, Lisa đã quay sang gọi V là "oppa", thể hiện mối quan hệ thân thiết bất ngờ

Khi chuẩn bị chụp ảnh, Lisa đã quay sang gọi V là "oppa", thể hiện mối quan hệ thân thiết bất ngờ
Có thể bạn quan tâm