Đang xem Kim Duyên chia sẻ sau khi bị công chúng cho ra rìa chỉ vì Hà Hồ trong một sự kiện thời trang trước đó (Nguồn: Bà Hàng Xóm)

Kim Duyên chia sẻ sau khi bị công chúng cho ra rìa chỉ vì Hà Hồ trong một sự kiện thời trang trước đó (Nguồn: Bà Hàng Xóm)

Kim Duyên nói gì khi bị bơ vì Hà Hồ?
Có thể bạn quan tâm