Đang xem Kim Duyên - Mâu Thủy đã bàn tính kế hoạch "chặt chém" nhau trong chương trình (Nguồn: Venus Beauty Queen)

Kim Duyên - Mâu Thủy đã bàn tính kế hoạch "chặt chém" nhau trong chương trình (Nguồn: Venus Beauty Queen)

Mâu Thủy - Kim Duyên bàn tính drama ở MUV 2022.
Có thể bạn quan tâm