Đang xem Kim Duyên - Mâu Thủy tranh luận trong tập 4 Miss Universe Vietnam 2022 (Nguồn: Uni Network)

Kim Duyên - Mâu Thủy tranh luận trong tập 4 Miss Universe Vietnam 2022 (Nguồn: Uni Network)

Kim Duyên có phải quá hiếu thắng?
Có thể bạn quan tâm