Đang xem Kim Duyên nói tiếng Anh hướng dẫn Thảo Nhi Lê cách thuyết trình (Nguồn: Sáng Hoàn vũ Blogger)

Kim Duyên nói tiếng Anh hướng dẫn Thảo Nhi Lê cách thuyết trình (Nguồn: Sáng Hoàn vũ Blogger)

Showbiz
Sáng Hoàn vũ Blogger / Theo Trí Thức Trẻ
Mentor Kim Duyên hướng dẫn Lê Thảo Nhi tận tình bằng tiếng Anh
Có thể bạn quan tâm