Đang xem Kim Kardashian chia sẻ về đám cháy lớn ở California trên Instagram Story

Kim Kardashian chia sẻ về đám cháy lớn ở California trên Instagram Story

t / dailymail
Kim Kardashian đã gửi lời cảm ơn lính cứu hỏa và mong mọi người được bình an.
Có thể bạn quan tâm