Đang xem Kỳ Duyên trở thành "nạn nhân" của "ảnh được tag", cơ thể vốn hoàn hảo sao lại khác xa "một trời một vực" thế này?

Kỳ Duyên trở thành "nạn nhân" của "ảnh được tag", cơ thể vốn hoàn hảo sao lại khác xa "một trời một vực" thế này?

Tự tin diện đầm bó sát sau khi giảm 6kg nhưng Kỳ Duyên lại lộ khuyết điểm cơ thể trong hình ảnh chưa qua chỉnh sửa.
Có thể bạn quan tâm