Đang xem Lần đầu tiên có người đỗ đại học, thanh niên được dân làng rước đón bằng ô tô, múa lân chúc mừng.

Lần đầu tiên có người đỗ đại học, thanh niên được dân làng rước đón bằng ô tô, múa lân chúc mừng.

Lần đầu tiên có người đỗ đại học, thanh niên được dân làng rước đón bằng ô tô, múa lân chúc mừng.
Có thể bạn quan tâm