Làng nghề cá chép đỏ Thủy Trầm vào vụ Tết

Những ngày giáp Tết Nhâm Dần, người dân làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đang hối hả cung cấp cá ra thị trường Tết ông Công ông Táo.
Có thể bạn quan tâm