Đang xem Lầy như nam sinh trong clip: Sẵn sàng mặc áo mưa rồi đội luôn cả mũ bảo hiểm chỉ để được gặp thần tượng của mình!

Lầy như nam sinh trong clip: Sẵn sàng mặc áo mưa rồi đội luôn cả mũ bảo hiểm chỉ để được gặp thần tượng của mình!

Học sinh đích thị là những người có độ hài hước và sức sáng tạo vô biên. Bởi vì họ có thể sẵn sàng làm những điều điên rồ nhất để chỉ được một lần nhận được sự quan tâm từ thần tượng.
Có thể bạn quan tâm