Đang xem Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu tới mừng Trương Ngọc Ánh lên chức chủ tịch

Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu tới mừng Trương Ngọc Ánh lên chức chủ tịch

Netizen nhận xét Lệ Quyên không chỉ thấp nhất team mà còn gầy đáng báo động!
Có thể bạn quan tâm