Đang xem Linh Ka tung bằng chứng không "đánh lẻ" ở Singapore hẹn hò với Will, tiết lộ đang crush một người khác?

Linh Ka tung bằng chứng không "đánh lẻ" ở Singapore hẹn hò với Will, tiết lộ đang crush một người khác?

Quản lý cho biết không có chuyện Will và Linh Ka hẹn hò.
Có thể bạn quan tâm