Đang xem Lisa đúng là được "tổ viral độ": MONEY như biến thành nhạc phim Squid Game sau hơn 200 nghìn video đu trend trên TikTok!

Lisa đúng là được "tổ viral độ": MONEY như biến thành nhạc phim Squid Game sau hơn 200 nghìn video đu trend trên TikTok!

Khi 2 trend "đỉnh" nhất hiện nay là MONEY của Lisa kết hợp với Squid Game, kết quả cũng rất gì và này nọ.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm