Đang xem Lòng tin đặt nhầm chỗ, cô gái bị đánh đập, bị bắt làm nô lệ và nhốt trong quan tài suốt 7 năm

Lòng tin đặt nhầm chỗ, cô gái bị đánh đập, bị bắt làm nô lệ và nhốt trong quan tài suốt 7 năm

Từ một chuyến đi đến nhà bạn ăn sinh nhật, cô gái trẻ người Mỹ chẳng ngờ mình đi đến 7 năm sau mới trở về.
Có thể bạn quan tâm