Lưu Diệc Phi đã hồi sinh cả làng phim Hoa ngữ

Lưu Diệc Phi trở lại và lập kỷ lục 10 năm rồi chẳng có tiểu hoa đán nào làm được.
Có thể bạn quan tâm