Đang xem ‘Mâm cua dì Ba’ ở Sài Gòn nổi tiếng mạng xã hội, lên báo nước ngoài hiện giờ ra sao?

‘Mâm cua dì Ba’ ở Sài Gòn nổi tiếng mạng xã hội, lên báo nước ngoài hiện giờ ra sao?

Từng “càn quét” mạng xã hội, nổi tiếng đến mức lên cả báo nước ngoài, “mâm cua dì Ba” hiện giờ đã có nhiều đổi thay bất ngờ.
Có thể bạn quan tâm