Đang xem Mẹ Diễm My: “Tôi từng van xin ông Lê Tùng Vân trả con gái”

Mẹ Diễm My: “Tôi từng van xin ông Lê Tùng Vân trả con gái”

“Trong cơn bệnh nặng gần như chết đi, tôi đã nguyện cầu Phật trời cho tôi có thể đứng lên lại, tôi muốn đi tìm con… Tôi sẽ đưa nó về với gia đình”, chị Mai nghẹn ngào.
Có thể bạn quan tâm