Đang xem Min: “30 tuổi rồi nhưng đầu óc vẫn như chỉ 20 thôi, chính vì thế, mình luôn thích những bạn trai nhỏ tuổi hơn!”

Min: “30 tuổi rồi nhưng đầu óc vẫn như chỉ 20 thôi, chính vì thế, mình luôn thích những bạn trai nhỏ tuổi hơn!”

Min dễ bị thu hút bởi nhiều người. Nhưng không vì thế mà không chung thủy đâu, chung thủy phết đấy!
Có thể bạn quan tâm