Mức lương của Quang Hải tại Pau FC là bao nhiêu?

Nguyễn Quang Hải nhiều khả năng nhận được mức lương trung bình tại Pau FC, khoảng hơn 2.000 euro, tương đương 50 triệu VND mỗi tuần.
Có thể bạn quan tâm