Đang xem Mỹ cảnh báo dịch "xác sống" ở hươu nai có nguy cơ lây sang người

Mỹ cảnh báo dịch "xác sống" ở hươu nai có nguy cơ lây sang người

Video News
Mutex / Mutex
Khi mắc bệnh này, động vật sẽ có các dấu hiệu như "xác sống": lờ đờ, sụt cân nhanh, chảy nước dãi, khát dữ dội, đặc biệt không sợ người và rất hung dữ.
Có thể bạn quan tâm