Đang xem Myung Hyun Man tới viện xin lỗi gia đình cũng như hỏi thăm tình hình sức khỏe của Aorigele

Myung Hyun Man tới viện xin lỗi gia đình cũng như hỏi thăm tình hình sức khỏe của Aorigele

Tại bệnh viện, Myung Hyun Man đã có mặt tại đây để đưa ra lời xin lỗi với gia đình cũng như ban huấn luyện của Aorigele. Sau đó anh cũng không quên vào tận giường bệnh để hỏi han tình hình sức khỏe đối thủ.
Có thể bạn quan tâm