Đang xem Nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn, để lại thư "xin chết" và sự thật là...

Nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn, để lại thư "xin chết" và sự thật là...

Anh ta để lại dép, một bức tâm thư, kính cận ở trên cầu rồi biến mất.
Có thể bạn quan tâm